NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Regionalnytt : nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikken

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet
URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/Regional-_og_distriktspolitikk/regionalnytt.html?id=446998&epslanguage=NO
Norper: 00026101

Emne:
307.14 - Distriktsutvikling : Lokalsamfunn 
353.3 - Kommunal- og regionaldepartementet (Norge) 
353.3 - Offentlig sektor : Offentlig administrasjon 

Publikasjonstyper:
Løpende periodika 
Offentlig informasjon