NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger ...

Utgiver: Statistisk sentralbyrå
URL: http://www.ssb.no/nos_inntektformue/
Bibsys: 031993265
Norper: 00023644
Trykt Bibsys: 021269653
Samper: 1503-5069

Emne:
339.2 - Inntektsfordeling : Makroøkonomi  
339.2 - Formue : Makroøkonomi  

Publikasjonstyper:
Løpende periodika 
Årbøker