NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Salg & markedsføring

Utgiver: Vanebo fagpresse
URL: http://www.vanebo.no/
Trykt Bibsys: 031706614

Bemerkning:
URL til utgivers hjemmeside.
Enkelte artikler i fulltekst.

Emne:
658.8 - Markedsføring : Bedriftsøkonomi 
658.8 - Salg : Bedriftsøkonomi 

Publikasjonstyper:
Løpende periodika