NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

NVEs korttidsstatistikk

Utgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat
URL: http://www.nve.no/no/kraftmarked/analyser/manedsstatistikk/
Norper: 00022920

Bemerkning:
URL til utgivers hjemmeside. Gå til Produkter og tjenester, og Statistikk.
Månedlig statistikk over produksjon og forbruk av elektrisk kraft.
Over tittelen på hovedsida: Energistatistikk.

Emne:
333.791 - Energiforbruk : Energiressurser  
338.4762131 - Elektrisitet : Produksjonsøkonomi  

Publikasjonstyper:
Løpende periodika