NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Konkurransenytt : informasjonsblad fra Konkurransetilsynet

Utgiver: Konkurransetilsynet
URL: http://www.konkurransetilsynet.no/portal/page?_pageid=235,454770&_dad=portal&_schema=PORTAL
Norper: 00027403
Trykt Bibsys: 010023038
Samper: 1502-7368

Bemerkning:
URL til utgivers hjemmeside. Gå til Publikasjoner og så til Konkurransenytt i venstre meny.
Utgitt som Konkurranse til 2000.

Emne:
338.5 - Konkurranse : Produksjonsøkonomi 
343.08 - Handel : Norsk rett 

Publikasjonstyper:
Løpende periodika