NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Viser treff 1 til 9 av 9


1. Brukermelding / Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

2. info-NOVA : nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring / Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring  

3. ISF sammendrag / Institutt for samfunnsforskning 

4. Nordic journal of social research / Nordic Journal of Social Research 

5. NOVA-nytt : nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring / Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 

6. NSDnytt / Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

7. Rokkan-nytt : nyhetsbrev for Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier / Rokkansenteret 

8. SNF bulletin / Samfunns- og næringslivsforskning  

9. Tidsskrift for samfunnsforskning / Institutt for samfunnsforskning