NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Generell søkeveiledning

Du kan søke med små eller store bokstaver.
Rekkefølgen av søkeordene spiller ingen rolle.
Hyppig forekommende ord bør utelates fra søkeuttrykket, ellers kan resultatlista bli ufullstendig.
Dette gjelder særlig småord som artikler, preposisjoner, konjuksjoner og lignende.

Dersom du får svært mange treff, bør du vurdere om du skal bruke et mer spesifikt søkeord,i
eller om du skal bruke et annet søkeord i tillegg slik at du får færre treff å velge mellom.
Når du bruker et søkeuttrykk med mer enn ett ord, må treffet inneholde alle orda du har søkt på.
Dersom du ikke får treff når du bruker mer enn ett søkeord, bør du bruke færre søkeord.

Dersom et søk på tittel ikke gir treff, kan det komme av at tittelen har annen stavemåte,
man har skrevet feil eller lignende. Sjekk dette, og prøv gjerne annen skrivemåte.
Dersom søk på et emneord ikke gir treff, prøv et emneord med noe videre betydning.
For eksempel: I stedet for rypejakt, prøv med emneordet jakt.

Du kan alltid gå tilbake til søkeskjermen ved å klikke på "Enkelt søk" på menylinja.
Dersom du ønsker flere muligheter for å kombinere ulike søkebegrep, kan du prøve "Avansert søk".