NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Kan tittelen registreres?

1. Er redaksjonelt stoff tilgjengelig?  | Ja | Nei |

Forklaring:
For at vi skal registrere en tittel i databasen, må redaksjonelt stoff dominere. Artiklene må være av en viss lengde (ikke notisaktig, dvs. tekst tilsvarende minst 2 sider). Følgende regnes ikke for tilstrekkekelig redaksjonelt stoff i denne sammenhengen:

  • utdrag fra eller sammendrag av artikler fra trykt eller elektronisk publikasjon
  • reklame for, eller innholdsoversikter over trykt eller elektronisk publikasjon