NB Banner
Logo Rød nati
  logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Hvilke typer publikasjoner omfatter denne databasen?

Det er ikke alltid så lett å kategorisere publikasjonstyper på Internett, men vi har av praktiske
årsaker satt følgende kriterier for hvilke typer publikasjoner vi foreløpig tar med i vår oversikt
over norske aviser og tidsskrift på Internett:

 • tilstrekkelige mengder redaksjonelt stoff må være tilgjengelig online (tilsvarende minst 2 sider)
 • publikasjonen må ha en klar tittel som er layoutmessig framhevet
 • hvis publikasjonen ikke har nummerering, må den
  • enten oppdateres oftere enn en gang pr uke
  • eller bli oppdatert med stor regelmessighet
 • databasen omfatter foreløpig ikke:
  • årsmeldinger, årsrapporter og årsberetninger
  • monografserier
  • databaser*
  • "nyhetsformidlere", "nyhetsagenter", etc.
  • nettpubliserte radiomeldinger, etc.
  • nettportaler

* Unummererte publikasjoner hvor store deler av publikasjonen vanligvis aksesseres via brukerstyrte
søkerutiner, regner vi som databaser i denne sammenhengen.


Hvis du er usikker på om en publikasjon skal med i vår oversikt, kan du se på vår
mer detaljerte gjennomgang av kriteriene.

Statistikk

Det er i dag 5508 søkbare titler.