NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Tittel:

Tittel

Her kan du søke på fullstendig tittel, eller på ett eller flere ord i tittelen.
Dersom du søker på mer enn ett ord, må tittelen inneholde alle orda for at du skal få treff.
Eks: Søk på fattig rik vil gi treff på For fattig og rik.

Utgiver

Her kan du søke på utgivers navn eller på enkeltord i utgivers navn.
Dersom du søker på mer enn ett ord, må utgivers navn inneholde alle orda for at du skal få treff.
Eks: Søk på Universitetet i Bergen for å finne hvilke titler denne institusjonen gir ut.

Dewey

Dewey er bibliotekenes klassifikasjonssystem som beskriver dokumentets innhold.
Eks: Søk på 796.9 gir treff på alle titler som handler om vintersport.

Emne

Her kan du søke på et emneord som beskriver innholdet i dokumentet.
Eks: Søk på miljøvern for å finne titler som handler om miljøvern.
Du kan også kombinere to emneord for å finne titler som omhandler to ulike emner ved å skrive inn emneorda med mellomrom.
Eks: Søk på filologi litteratur gir treff på titler som handler om både filiologi (språkvitenskap) og litteratur.
Dersom søk på et emneord ikke gir treff, prøv et søkeord med noe videre betydning.
Eks: I stedet for å søke på rypejakt, prøv med emneordet jakt.

Omtalt sted

Enkelte titler på NATI-lista handler om bestemte steder i Norge. Du kan søke på landsdel, fylke eller kommune.
Eks: Søk på Nord-Norge gir treff på titler som handler om hele landsdelen, søk på Troms på titler som handler om fylket osv.

Du kan også kombinere navnet på to eller tre steder for å finne titler som omhandler disse stedene ved å skrive inn stedene med mellomrom.
Eks: Søk på Telemark Bø for å finne titler som handler om Bø i Telemark (ikke Bø i Vesterålen), eller søk på Oslo Akershus for å finne titler som handler om både Oslo og Akershus.

Publikasjon

Her kan du krysse av for en eller flere publikasjonstyper for å avgrense søket. Om ønskelig kan publikasjonstype kombineres med andre valg på søkeskjermen

Passordbeskyttet

Her kan du avgrense søket til kun å gjelde dokumenter som ikke er passordbeskyttet, eller kun dokumenter som er passordbeskyttet.
Hvis du krysser av for begge deler, eller ikke krysser av i det hele tatt, vil du få treff både på de som er beskyttet med passord og de som ikke er det.

Status

Her kan du avgrense søket til kun å gjelde dokumenter som er tilgjengelig på nettet, eller kun dokumenter som er fjernet fra nettet.

Oversikt

Her kan du få en alfabetisk oversikt over alle publikasjonene som begynner på feks A.

Nye registrerte titler

Her får du oversikt over hvilke nye titler som er registrert siste to uker.

URN

Utgiver:
Dewey nr:
Emne:
Omtalt sted:
Passordbeskyttet: Ja Nei
Status:
Publika-
sjonstype:
Aviser (251) Barne- og ungdomstidsskrift (136)
Bedriftsaviser (84) Bygde-/bydelsblad (98)
Fagforeningstidsskrift (245) Idrettstidsskrift (229)
Innvandrerblad (17) Kunde-/reklameblad (168)
Lokalhistorie (47) Lydopptak (1)
Løpende periodika (4089) Menighetsblad (321)
Norvegica extranea (38) Offentlig informasjon (309)
Opphørte periodika (1413) Samiske tidsskrift (25)
Skjønnlitterære tidsskrift (23) Skole-/studentaviser (134)
Slektsforskning (12) Statistikk (57)
Årbøker (277)

OG / ELLER mellom feltene
Antall poster: