Samarbeidspartnere

 

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening (NBF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for å fremme utviklingen av bibliotek og informasjonsvirksomhet. NBF har rundt 3100 medlemmer, både privatpersoner, bibliotek og organisasjoner. NBF har 16 lokalavdelinger som jobber med NBF-politikk i sine regioner, og 8 spesialgrupper som jobber med NBF-politikk innenfor sine spesialfelt.

 

ICORN

Forfattere har blitt, er blir fremdeles, utsatt for trusler og forfølgelse. Hundrevis, om ikke tusenvis av forfattere over hele verden er fengslet eller opplever alvorlig forfølgelse kun fordi de benytter seg av ytringsfriheten. ICORN ble opprettet for å kunne tilby forfulgte forfattere et fristed, en friby, hvor de kan arbeide og uttrykke seg fritt, uten å bli sensurert eller trenger å frykte for seg eget liv. 

 

Norsk P.E.N.

Norsk P.E.N. er den norske avdelingen av PEN International, som ble stiftet i England i 1921 av John Galsworthy.  Forkortelsen står for "Poets, Essayists and Novelists".  Norsk P.E.N. ble stiftet som nasjonal underavdeling av Johan Bojer i 1922.

 

Beacon for Freedom of Expression

Den internasjonale sensur-databasen Beacon for Freedom of Expression inneholder cirka 50 000 referanser til sensurerte bøker, aviser, TV- og radiosendinger og nettsider, så vel som litteratur om sensur og ytringsfrihet. Beacon for Freedom of Expression var tenkt som et monument over ofre for sensur gjennom historien.