Les! Snakk! Ytringsfrihetsdager 2012

Read this page in English

 

Gjennom sine samlinger og formidling av disse skaper bibliotek et grunnlag for kunnskap som er viktig for ytringsfrihet. 10. september lanserer Nasjonalbiblioteket Les! Snakk! Ytringsfrihetsdager 2012.

 

Bibliotekene inviteres til å sette ytringsfrihet på dagsordenen i september, gjennom arrangementer som bokutstilling, quiz, temakvelder, bokbad, debatt, poesislam eller lignende.

 

Informasjonskampanjen Les! Snakk! Ytringsfrihetsdager 2012 er en påminnelse om at ytringsfrihet er en grunnleggende men omstridt rettighet, og at tilgang til informasjon ikke er en selvfølge over alt i verden og for alle. Kampanjen er et samarbeid med Norsk P.E.N., Norsk Bibliotekforening og ICORN (International Cities of Refuge Network), som alle jobber på ulike måter for å fremme ytringsfrihet.

 

Plakatutstilling, forfatterbesøk og ressurser
På disse informasjonssidene finnes informasjon om hvordan det blant annet kan bestilles plakatutstilling, her finnes boklister og informasjon om hvordan man avtaler et besøk av utvalgte ICORN-forfattere.

 

Inspirasjon til Les! Snakk!
Les! Snakk! har ett mål, å fremme lesing som aktiv bruk av ytringsfrihet og tilgang til informasjon. Gjennom sine samlinger og formidling av disse skaper biblioteket grunnlag for kunnskap som er viktig for ytringsfrihet. Inspirasjon for kampanjen er også hentet fra Freedom to Read Week i Canada (organisert av Canada Arts Council) og Banned Books Week i USA (organisert av American Library Association og National Coalition Against Censorship).

 

«Les hva du vil; si hva du mener!» forener sentrale verdier til de fire samarbeidspartnerne, Nasjonalbiblioteket, Norsk bibliotekforening (NBF), Norsk P.E.N. og ICORN. NBF er en interesseorganisasjon som arbeider med bibliotekpolitikk og med synliggjøring av bibliotekenes verdi i samfunnet. NBF har også et eget utvalg for ytringsfrihet og demokrati.  Norsk P.E.N. er den norske avdelingen av International P.E.N., verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, stiftet i 1921. Norsk P.E.N.s ytringsfrihetsarbeid foregår først og fremst internasjonalt – gjennom brevkampanjer, lobbyarbeid og observasjonsreiser. International Cities of Refuge Network (ICORN) er et internasjonalt nettverk av byer dedikert til ytringsfrihet. ICORN-byer tilbyr forfulgte forfattere et fristed hvor de kan bo og jobbe uten frykt for å bli sensurert eller fortiet.