24

okt

Seminar: Politisk utvikling og integrasjon i Norden 1814–1914

 

24.–25. oktober i Auditoriet

Forskningsprosjektet 1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring ved Universitetet i Oslo arrangerer i samarbeid med Nasjonalbiblioteket seminaret Politisk utvikling og integrasjon i Norden 18141914.  Seminaret vil gå over to dager og favner vidt både i tid og rom. Hovedmålet er å trekke opp de lange politiske utviklingslinjer fra 1814 og sette disse inn i en bredere nordisk og internasjonal kontekst, parallelt med at de mer umiddelbare ettervirkninger og konsekvenser av 1814-grunnloven behandles i detalj.

Konferansespråk vil være norsk og engelsk.

Program for konferansen finner du her.

Påmelding til  t.m.matos@iakh.uio.no innen 14. oktober

 

Samlingen Nettsidene
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.