02

sep

Norsk biografisk selskap: Harry Fett – en mislykket nasjonal strateg?

 

Kl. 18–20 i Slottsbiblioteket (Det gamle auditoriet)

Kristin Bliksrud Aavitsland: Harry Fett – en mislykket nasjonal strateg?

I mellomkrigstiden var riksantikvar Harry Fett (1875-1962) en allestedsnærværende figur i norsk offentlighet. Foruten å profesjonalisere kulturminnevernet, var han en profilert industrialist, energisk tidsskriftredaktør, produktiv forfatter av kulturhistoriske bøker og aldri hvilende samfunnsdebattant. Drøyt femti år etter sin død er han bortimot glemt – trolig fordi han representerte et annet syn på kultur, dannelse og samfunn enn det som har vært rådende i etterkrigstidens Norge. Kristin B. Aavitslands nylig publiserte biografi om denne mannen kan leses, slik Ivo de Figueiredo gjør det i sin anmeldelse i Morgenbladet 25 april 2014, som en "symptomatisk biografi". Ved å portrettere en intellektuell som ønsket å påvirke sin samtid, men som tilhørte tapersiden i den ideologiske kulturkampen og derfor faller utenfor rekken av kanoniserte nasjonale strateger, bidrar biografien til å nyansere fortellingen om den tiden han levde i.

Kommentator: Per Eivind Hem

Møtet er gratis og åpent for alle.

    

Samlingen Nettsidene
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.