Nye forskrifter ute på høring
03. oktober 2013
Av: Svein Arne Tinnesand
 

Kulturdepartementet har lagt fram forslag til ny forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek fram for høring.

I tråd med Stortingets merknader under behandlingen av loven legger de nye forskriftene vekt på endringene som nå skjer i bibliotekene og i utdanningssystemet.
Forslaget til forskrift slår også fast at kommunene skal arbeide for interkommunalt samarbeid når de ikke lykkes i å rekruttere faglært biblioteksjef. Nye forskrifter vil trå i kraft samtidig med ny biblioteklov fra1.1.2014

Høring – Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek

 

 

Samlingen Nettsidene
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.