Norsk Jazzarkivs virksomhet blir en del av Nasjonalbiblioteket
04. desember 2013

Norsk Jazzarkivs virksomhet vil fra 1. januar 2014 bli en del av Nasjonalbiblioteket. Dette innebærer en styrking og sikring av oppgavene som til nå har vært utført av Norsk Jazzarkiv og er et viktig tilskudd til Nasjonalbibliotekets samlede musikkompetanse. Stiftelsen Norsk Jazzarkiv avvikles fra årsskiftet.

Finn J. Kramer-Johansen er daglig leder for Norsk Jazzarkiv

Både Norsk Jazzarkiv og Nasjonalbiblioteket ser på den organisatoriske endringen som en styrking av det samlede musikkfaglige miljøet. For jazzarkivet representerer det tilgang til en større kompetansebase, redusert sårbarhet og større mulighet til langsiktig planlegging. For Nasjonalbiblioteket representerer endringen viktig sjangerkompetanse og en utvidelse av oppgavene med å ta vare på og gi tilgang til en samlet kulturarv.

Norsk Jazzarkiv og Nasjonalbiblioteket har allerede gjennom mange år hatt et tett samarbeid gjennom Jazzbasen, som har vært utviklet og driftet av Nasjonalbiblioteket. Oppgaver som i dag gjøres av jazzarkivet vil videreføres som en del av Nasjonalbibliotekets satsinger og prioriteringer.

Jazzarkivet vil tilhøre Avdeling for forskning og formidling og inngå som en del av denne avdelingens nyetablerte musikkseksjon.

Publikum som henvender seg til og bruker jazzarkivet vil kunne gjøre det på samme måte som i dag. Det gjelder både den fysiske tilgangen i Nasjonalbiblioteket og den nettbaserte tilgangen gjennom jazzarkivets nettsted, e-post og telefon.

Samlingen Nettsidene
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.