Brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-1921
12. februar 2014
Av: Sigbjørn Grindheim
 

«Rart med den Affære nu igjen: jeg er hjemme i Maanedsvis, men reiser jeg bort saa blir du frugtsommelig. Slik var det forrige Gang ogsaa eller noget i samme Retning: da jeg hadde været borte i fjorten Dager vilde du til Kraakmo til mig, og fjorten Dager derefter igjen var du frugtsommelig. Jeg vil gjærne av en viss Grund faa vite hvor længe det tar ifra du er frugtsommelig til du faar Avskyen for Mandfolk, hvormange dager eller Uker.»

Nasjonalbiblioteket har nylig fått som tilvekst fem brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun. Fire av brevene har ikke vært trykt før, og det femte, datert 16.september 1921, har bare vært trykt i utdrag. Brevene er holdt i en muntlig, munter og kjærlig tone, blant annet ved å finne på nye kjælenavn på henne.

Det første brevet er skrevet i januar 1911. De bodde da på Elverum men han hadde reist en tur til Hamar for å kjøpe «ellegant» brevpapir, pipemunnstykke og tjæresåpe. Han er ikke helt frisk, forteller han, og nedfor. Av et annet brev får vi vite at han forsøker å kurere seg med Brockdorf  Sønderups elektriske belte.

Brevene fra oktober samme år (brev av 12. oktober og 14. oktober 1911) er skrevet på Sortland dit han var reist for å få fred til å skrive på Den siste Glæde. Han sender «Mesteparten av Boka til Swanstrøm», forleggeren. Men den er egentlig for kort og han ble ikke ferdig før året etter.

Brevet fra Harstad 22. februar 1915 er om Maries helseplager og kurer for det. Hun er nylig blitt gravid, datteren Ellinor ble født 23. oktober dette året. Sitatet over er fra dette brevet. Han har flyttet til Grand Hotel, han var misfornøyd med sitt «Logiværtsfolk, av lutter Hovenhet talte de ikke under hele Maaltidet» og svarte ikke et ord på hans spørsmål. I brevet er det også en interessant observasjon av de sosiale tilstandene i noen bygder i området: som følge av krigen og krisene har tjenestepikene gått uten lønn, de får bare kost og losji.

I brevene er det flere steder visket ut og strøket over tekst, til dels lange passasjer. Noen av disse er fremdeles lesbare, men de fleste er helt overstrøket, av Marie selv kanskje?
Brev av 16. 09.1921
Brev av 26.11.1917

Du finner flere brev i det digitalet biblioteket skrevet av Knut Hamsun

Her kan du lese de fem brevene fra Knut Hamsun til Marie Hamsun i en samlet pdf (transkripsjon)

Samlingen Nettsidene
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.