Resultater

testavstemning

ja eller nei?

jaja

50% Stemmer: 4

neinei

25% Stemmer: 2

kanskjekanskje

13% Stemmer: 1

vet ikkevet ikke

13% Stemmer: 1

8 stemmer totalt