Resultater

testavstemning

ja eller nei?

jaja

75% Stemmer: 3

neinei

25% Stemmer: 1

kanskjekanskje

0% Stemmer: 0

vet ikkevet ikke

0% Stemmer: 0

4 stemmer totalt