logo
logo

Widerøes skråfotoarkiv

Widerøes skråfotoarkiv med ca. 315.000 negativer og prøvekopier ble solgt i 1970. Alle norske kommuner fikk tilbud om å kjøpe flyfotografiene fra sine respektive geografiske områder. Oppstykkingen av arkivet viste seg å få uheldige konsekvenser for systematisk bevaring og kulturhistorisk formidling. Med støtte fra Norsk kulturråd tok derfor flere offentlige fotoarkiv initiativ til en kartlegging av tilstanden til Widerøes flyfotoarkiv. Nasjonalbiblioteket har fulgt opp kartleggingen og tilbyr nå eierkommunene å overta bevaringsansvaret for originalmaterialet. Materialet vil bli digitalisert og gjort tilgjengelig for allmennheten, noe som vil gi grunnlag for videre bruk nasjonalt og lokalt.
Les mer om den nasjonale redningsaksjonen for Widerøes flyfotografi på www.nb.no .
Andre typer flyfoto finner dere hos Kartverket .

Samarbeidskommuner

Kommuner hvor bildene er digitalisert, er merket med rødt og lenket til Det digitale nasjonalbiblioteket.
berlevag ballangen lodingen donna luroy engerdal agdenes tynset meraker kvinesdal sveio
illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde illustrasjonsbilde