Tverrfaglig søk, artikler og bøker
 • Retriever
  Tidligere Atekst. Artikler i om lag 150 norske aviser og tidsskrift: Aftenposten, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Adresseavisen, Klassekampen m.fl. Enkelte fra 1983-. Hjemmepålogging
 • Idunn
  Artikler fra ca 50 norske tidsskrift fra Universitetsforlaget. Emneinndeling i juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturfag. Ca 2001-. Hjemmepålogging
 • JSTOR
  Artikler fra fagområder som språk, litteratur, musikk og utøvende kunst. Ca. 1300 titler. Ingen fast tidsavgrensning, men dekker ikke siste 1-7 år. Hjemmepålogging
 • EBSCO
  Felles Oversikt over Ebsco-baser i abonnement ved Nasjonalbiblioteket. Hjemmepålogging
 • Proquest 
  Felles Oversikt over Proquest-baser i abonnement ved Nasjonalbiblioteket. Bl.a. en del helsefaglige, medisinske databaser. Hjemmepålogging
 • Rarebooks
  Søk i mer enn 100 bibliografier over sjeldne, gamle bøker fra hele verden. Dekker bokhistorie, litteratur, vitenskapshistorie, reiser, geografi, kunst og arkitektur m.m. Hjemmepålogging
Samlingen Nettsidene