Forespørsel om hvitelisting

Siden du har forsøkt å gå til, sperres av et Internett-filter. Filteret skal bare sperre for grov pornografi. Hvis du mener at siden ikke faller i denne kategorien, kan du benytte deg av skjemaet under for å åpnet side. Nasjonalbibliotekets trådløse nettverk er ikke knyttet til dette filteret, bare disse Pc-er som er ment til bruk av bibliotekets e-ressurser.

Spørsmål merket * er obligatoriske.

samlingen nettsidene
  • Forespørsel om hvitelisting