Bilder og film
BASER OG KATALOGER BESKRIVELSE
Det digitale biblioteket Inngangen til Nasjonalbibliotekets samling, enten i digital form – hvis det finnes – eller i form av metadata. En del av samlingen av film og bilder er bare tilgjengelig gjennom dette grensesnittet. Avansert søk har eget søkegrensesnitt for foto og film.
Galleri Nor Nasjonalbibliotekets fotoarkiv
Roald Amundsens bildearkiv 3351 ulike bildemotiver fordelt på 4169 bilder fra Roald Amundsens liv og virke
Fridtjof Nansens bildearkiv Over 3500 bilder fra Fridtjof Nansens liv og virke
Fotoregistrene Registre over norske fotografer og fotografiskesamlinger
Nasjonalbibliotekets katalog Her finnes oversikt over en del av Nasjonalbibliotekets pliktavleverte videoer.
Norsk filmografi Betaversjon som inneholder informasjon om i underkant av 1000 norske filmer vist på kino fra 1911 til 2013.

I menyen til høyre finner du også en søkbar oversikt over alle bibliografiske baser i Nasjonalbiblioteket

Samlingen Nettsidene