Aviser og tidsskrift

 

BASER OG KATALOGER BESKRIVELSE
Det digitale biblioteket Inngangen til Nasjonalbibliotekets samling, enten i digital form – hvis det finnes – eller i form av metadata. Avansert søk har eget søkegrensesnitt for aviser.
Nasjonalbibliotekets aviser Nasjonalbibliotekets digitale avissamling
Nasjonalbibliotekets katalog Her finnes oversikt over pliktavlevertetrykte og digitale aviser og tidsskrift.
Norsk periodikafortegnelse Nasjonalbibliografi med oversikt over norske tidsskrift, årbøker, institusjonsserier, årsberetninger og aviser, utenlandske utgivelser som omhandler norske forhold (Norvegica extranea). Hovedsakelig periodika som er startet etter 1970.
Norske aviser 1763-1969: en avisbibliografi   Tom Arbo Høegs bibliografi over norske aviser 1763-1969, Universitetsbiblioteket, 1973
Norske aviser 1763-1969 : en bibliografi : Registerbind Register til Tom ArboHøegs bibliografi over norske aviser 1763-1969, Universitetsbiblioteket, 1974
Samkatalogen for periodika Oversikt over tidsskrift, årbøker, serier og utenlandske aviser i ca 350 norske bibliotek.
Norske og nordiske tidsskriftartikler Referanser til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrift og årbøker, 1980-. For noen tidsskrift er også eldre årganger analysert.
Norske tidsskrifter 1700–1820 Referanser til artikler i tidsskrift utkommet i perioden 1700-1820

I menyen til høyre finner du også en søkbar oversikt over alle bibliografiske baser i Nasjonalbiblioteket

samlingen nettsidene