Nasjonalbibliografi
Norsk bokfortegnelse . Fra 2011 i  BIBSYS Nasjonalbibliografi over norske utgivelser: bøker, e-bøker, kart, lydbøker, doktoravhandlinger, nordmenns originale og oversatte verker utgitt i utlandet (Norvegica extranea). Fra 2011 gjøres all registrering i BIBSYS, eldre data flyttes over til BIBSYS etter hvert. Se detaljert beskrivelse .
Norsk periodikafortegnelse Nasjonalbibliografi med oversikt over norske tidsskrift, årbøker, institusjonsserier, årsberetninger og aviser, utenlandske utgivelser som omhandler norske forhold (Norvegica extranea). Hovedsakelig periodika som er startet etter 1970.
Norsk nasjonaldiskografi . Fra 2010 i BIBSYS Nasjonaldiskografi med oversikt over norske lydplater og utgivelser av norske utøvere/komponister i utlandet. Utgivelser 1985-2001 (og noen eldre opptak) i Norsk nasjonaldiskografi, 2001-2009 både i Norsk nasjonaldiskografi og i BIBSYS, fra 2010 bare i BIBSYS.
Norske notetrykk.
Fra 2012 i BIBSYS
Nasjonalbibliografi med oversikt over norske musikktrykk og utgivelser av norske komponister i utlandet, 1981-. Fra 2012 gjøres all registrering i BIBSYS.
Sámi bibliografia = Samisk bibliografi i BIBSYS Nasjonalbibliografi med oversikt over samiske og samisk-relevante utgivelser: bøker, småtrykk, periodika, offentlige publikasjoner, lydbøker og artikler i bøker og tidsskrift, 1945-1987, 1993-.
Norske og nordiske tidsskriftartikler (Norart) Referanser til artikler i ca 450 norske og nordiske tidsskrift og årbøker, 1980-. For noen tidsskrift er også eldre årganger analysert.

 I menyen til høyre finner du en tematisk oversikt over kataloger, bibliografier og lignende og en søkbar oversikt over alle bibliografiske baser i Nasjonalbiblioteket.

samlingen nettsidene