Kataloger

Kataloger gir søkeinngang, beskrivelse og beholdningsopplysninger om publikasjoner i Nasjonalbibliotekets samling.

Det digitale biblioteket Inngangen til Nasjonalbibliotekets samling, enten i digital form – hvis dette finnes – eller i form av katalogdata.
Nasjonalbibliotekets katalog Her finnes oversikt over trykte, analoge og digitale ressurser, bøker, lydbøker, musikkinnspillinger, aviser, tidsskrift, småtrykk, kart, videoer, osv. Avansert søk gir mulighet til avgrensning til de enkelte materialtyper.
Hanske Nasjonalbibliotekets oversikt over privatarkiv, teaterarkivalia og musikkmanuskripter.

Samkataloger

Biblioteksøk Tilbyr én søkeinngang til samlingene i norske bibliotek, og åpner for fjernlån mellom bibliotek. Tjenesten baserer seg på automatisk innhøsting og sammenslåing av katalogdata.
Samkatalogen for periodika Oversikt over tidsskrift, årbøker, serier og utenlandske aviser i ca. 350 norske bibliotek.
Samkatalogen for norske teaterforestillinger Oversikt over teaterforestillinger ved endel norske teater. Basen er ikke oppdatert etter 2000.
Norsk samkatalog for notetrykk Samkatalog for notetrykk i ca. 60 norske bibliotek fram til utgangen av 2012. Importen av katalogposter er avsluttet 31.12.2011, og tjenesten er erstattet av Biblioteksøk. Katalogdata for ca. 7000 utenlandske noter i Norsk musikksamling 1988-1996 finnes bare i Samnoter.

En del av Nasjonalbiblioteket eldre materiale og arkivmateriale er registrert i kataloger som ikke er tilgjengelig på nett. Spør biblioteket hvis du ønsker hjelp til å finne fram til dette materialet. 

Samlingen Nettsidene