Fjernlån av tv- og radioprogram

Bestill fjernlån:
film@nb.no
kringkasting@nb.no

Til forskning og dokumentasjon kan man bestille opptak av radio- og TV-program og få dem utlånt til avspilling på lesesal eller i studiecelle ved Nasjonalbiblioteket, eller ved et godkjent utlånsbibliotek. Kopier kan ikke lånes til privat bruk eller undervisning, for slike formål må man henvende seg til kringkasteren.

Kostnader
Tjenesten er gratis for kostnader inntil 500 kr. pr. bruker pr. kalenderår (tilsvarer 5 kutt radio eller 4 kutt TV)
Utover dette tas betalt etter prisliste.

Priser for lån av kopier av radio/TV eller når kringkasteren har gitt tillatelse til salg:
100 kr startavgift pr ordre + 70 kr pr kutt/program + 10 kr pr CD eller 15 kr pr DVD. I tillegg kommer moms.
For utstrakt leting etter innslag tas kr 300 i arkivavgift, og for redigering til mange små kutt kan det regnes betaling for arbeidstimer i stedet for kuttpris.

Lånetid
Kopiene er tilgjengelige ved utlånsbiblioteket i inntil en måned. Utlånsbiblioteket kan søke om forlengelse. Når lånetiden er utløpt, sendes kopiene tilbake til Nasjonalbiblioteket, Kringkasting, 8607 Mo i Rana.

Forskning og dokumentasjon defineres som:
Med "forskning" menes faglig utredningsvirksomhet tilknyttet universitet, høyskoler og andre institusjoner som driver forskning, dessuten tilsvarende arbeider ved medielinjer på folkehøgskoler.

Med "dokumentasjon" siktes det bl.a. til tilfeller der det er behov for å stadfeste hva som ble sendt i visse programmer. Dette kan for eksempel være materiale av betydning som bevis i rettssaker, samt bakgrunnsmateriale for forskningslignende arbeid som ikke er knyttet til en institusjon. Bygdebokskriving er et eksempel.

Nasjonalbiblioteket avgjør hvorvidt lånerens bruk av det pliktavleverte materialet faller inn under begrepene "forskning og dokumentasjon".

For å kjøpe kopi til andre formål enn forskning og dokumentasjon (f.eks. til privat bruk eller undervisning), må en vende seg til kringkasteren. Bare når det foreligger skriftlig tillatelse fra kringkasteren, kan Nasjonalbiblioteket framstille kopi for salg.

Nasjonalbiblioteket har mottatt pliktavleverte opptak fra disse kanalene:
NRK Fjernsynet, P1, P2 og Utenlandssendingen Fra 1. juli 1990
NRKs distriktskontorer, radio Fra ca. 1. mars 1991
NRKs distriktskontorer TV Ulike starttidspunkt 1991 – 1997
TVNorge Fra 1. mars 1992
TV2 Fra 5. september 1992
P4 Fra 15. september 1993
P3 Fra 1. oktober 1993
TV+ Fra 27. mars 1993 til 31. august 1996
ZTV Fra 27. mars 1995 til 20. februar 1996
Executive Channel Fra januar 1995 tilapril 1999
NRK2 Fra 31. august 1996
Lokalradioer og lokal-TV Stikkprøve uke 47 1996. Lokal-tv 4 uker årlig fra 2000
Metropol TV Fra 30. september 1999 til 27. februar 2002
Alltid Nyheter Fra 26. desember 2004

 

Krav til fjernlånsbibliotek
Biblioteket oppgir navn, telefon og e-postadresse til en person som blir Nasjonalbibliotekets kontaktperson i saker om fjernlån av kringkastingskopier.

Biblioteket må ha avspillingsutstyr som kan brukes av bestilleren. Dette innebærer PC med avspillingsmulighet for DVD, CD Audio og CD-ROM. Hvis utstyret står i et rom der flere enn låneren oppholder seg, skal skjermen være vendt slik at bare låneren ser den, og lyden skal bare kunne høres i hodetelefoner.

Biblioteket må oppbevare utlånskopiene på låst eller kontrollert sted, og påse at de ikke kopieres eller kommer til skade. Låneren gjøres kjent med at det ikke er tillatt å lage ytterligere kopier av materialet.

Godkjente fjernlånsbibliotek
Kopier av radio- og TV-program gjøres tilgjengelige for forsknings- og dokumentasjonsformål på disse bibliotekene
NB og Universitetsbibliotek Høgskolebibliotek Andre bibliotek
Nasjonalbiblioteket Handelshøyskolen BI, Oslo Buskerud fylkesbibliotek - Drammensbiblioteket
Universitetsbiblioteket i Oslo, HumSam-biblioteket Høgskolen i Finnmark Dyrøy folkebibliotek
Universitetsbiblioteket i Agder Høgskolen i Hedmark, avd. Rena Fauske bibliotek
Universitetsbiblioteket i Stavanger Høgskolen i Lillehammer Hamar bibliotek
Universitetsbiblioteket i Bergen, Hist-Fil fak.bibl Høgskolen i Narvik Jevnaker folkebibliotek
Universitetsbiblioteket i Bergen, UBBSV Høgskolen i Nesna Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Universitetsbiblioteket i Trondheim, Dragvoll Høgskolen i Oslo, Læringssenteret Kristiansund bibliotek
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Kultur- og samfunnsfagbiblioteket Høgskolen i Telemark, biblioteket Porsgrunn Kvinnherad bibliotek
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Natur- og helsebiblioteket Høgskolen i Vestfold Melhus bibliotek
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Psykologi- og jusbiblioteket Høgskolen i Volda NRK biblioteket
Universitetsbiblioteket i Bodø Høgskolen i Østfold Ringsaker bibliotek
    Sjøkrigsskolens bibliotek, Haakonsvern
    Sortland bibliotek
    Søgne bibliotek
    Sørfold folkebibliotek
    Vefsn bibliotek
    Ålesund bibliotek

 

Kostnader
Tjenesten er gratis for kostnader inntil 500 kr. pr. bruker pr. kalenderår (tilsvarer 5 kutt/program)
Utover dette tas betalt slik: Startpris kr 100 + kr 70 pr kutt/program + kr 10 for CD eller kr 15 for DVD + mv

Samlingen Nettsidene