Privatarkiv

Kontakt:
Tlf: 23 27 60 66
E-post: Spesiallesesalen

Nasjonalbiblioteket har en stor samling utrykt kildemateriale som manuskripter, brev og privatarkiv etter personer, institusjoner og foreninger. Samlingen spenner over hele tidsrommet fra middelalderen til vår egen tid.

Kulturhistorie
Hovedmengden av samlingen er fra 1800- og 1900-tallet. Her er manuskripter, brev og arkiv etter kvinner og menn av betydning for norsk kultur- og samfunnsliv, med særlig vekt på materiale etter norske forfattere, kunstnere og forskere. I tillegg er det et omfattende arkivmateriale innen områdene teaterhistorie, polarhistorie og annen verdenskrig, både etter personer og institusjoner. Samlingen inneholder også en rekke bedrifts- og organisasjonsarkiv, i hovedsak innen kulturlivet.

Kopier
Digitale kopier og fotokopier leveres når det ikke er hindringer på grunn av klausuler, opphavsrett eller materialets tilstand. Pris på forespørsel.

Tilgang
Originalmaterialet kan brukes på spesiallesesalen.

Søk på håndskrevet privatarkivmateriale og musikkmanuskripter i det digitale biblioteket
Materialet er også søkbart i katalogen Hanske og kortkataloger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samlingen Nettsidene