Nettdokumenter

Kontakt:
vevfangst@nb.no

Nasjonalbiblioteket har høstet inn norske nettdokumenter siden midten av 90-tallet. I begynnelsen ble det gjort mindre innhøstinger av utvalgte nettsteder. I perioden 2002 - 2009 ble hele den norske delen av Internett samlet inn to ganger i året. Etter 2009 har innhøstingen skjedd på konsesjon fra Datatilsynet. Nå er det bare utvalgte nettsteder som blir høstet inn. Skulle din nettside bli valgt til selektiv innhøsting vil vi ta kontakt. Vi laster også ned publikasjoner som utgis på nett: e-bøker, serier og tidsskrifter.

Samlingen av nettdokumenter inneholder nærmere 4 milliarder URL-er (nettstedsadresser)

Tilgang
Nasjonalbibliotekets innhøsting og bevaring av nettsider skjer på konsesjon fra Datatilsynet. Konsesjonen åpner pr. i dag ikke for tilgjengeliggjøring av materialet.

Samlingen Nettsidene