Lydeksempler

Her kan du høyre eksempel på opptak av tradisjonell balladesong henta frå Norsk folkemusikksamling (no ein del av Nasjonalbiblioteket).

Liti Kjersti og bergekongen

Opptak med Guro Uleberg, 1956


Rikeball og Gudbjørg

Opptak med Svein Tveiten, 1922


Unge herr Peder på sjøen

Opptak med Birgit Jomafjell, 1982


Storebror og Lillebror

Opptak med Kari Dale, 1917


Bondegutten

Opptak med Albert Joleik, 1958


Desse klippa finn du også på CDen Hugen leikar så vide: Middelalderballader i Norge som vart utgiven av Norsk Folkemusikksamling og Grappa i samarbeid med Norsk visearkiv i 2005.
samlingen nettsidene