Ballader på Bokselskapet

Ballader publisert på bokselskap.no
(pr 14/12-14)

Tekstoppskrifter til de øvrige balladegruppene (ridderballader, kjempe- og trollballader og skjemteballader) vil bli publisert samlet i 2016. En del ballader er publisert enkeltvis (sortert alfabetisk på tittel):

Samlingen Nettsidene