Musikk

Kontakt:
Spesiallesesalen for film og musikk
Tlf. 23 27 61 60
E-post: musikk@nb.no

Nasjonalbibliotekets samling av musikk er landets største og dokumenterer særlig norsk musikk i bred forstand med hensyn til genrer, perioder og formater.

Samlingen inneholder lydopptak, notetrykk, musikkmanuskripter, bøker, tidsskrifter, dokumentasjon og arkiver etter privatpersoner og organisasjoner.

  • Som arkiv for norsk jazz formidler Nasjonalbiblioteket kunnskap om jazzens historie i Norge, samt samler og sikrer historisk materiale som dokumenterer norsk jazzhistorie.
  • Som arkiv for norsk vise- og sangtradisjon driver Nasjonalbiblioteket med faglig formidling av eldre folkeviser og litterære sanger, gamle slagere, revyviser og låttekster, så vel som vår samtids viser.
  • Nasjonalbiblioteket er det nasjonale arkivet for norsk populærmusikk. Samlingene består av privatarkiver og dokumentasjon, publikasjoner og trykksaker, foto, film og lydfestinger, master- og produksjonsbånd. Arkivet fungerer som fjernarkiv for Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk.
  • Dokumentasjon av norsk folkemusikk er en av Nasjonalbibliotekets arkivoppgaver. Forskning og formidling gjøres med basis i et lydarkiv bestående av titusener av opptak samlet gjennom feltarbeid.
  • Tilgjengeliggjøring av profesjonelle norske komponisters musikkverk er en av Nasjonalbibliotekets tjenester. Noteformidlingen omfatter vurdering av innsendte verk, inngåelse av avtaler med rettighetshavere, formidling av katalogen, utarbeidelse av orkestermateriale og noteproduksjon.

Tilgang
Musikkmaterialet er tilgjengelig for publikum i Henrik Ibsens gate 110. Det meste av materialet må forhåndsbestilles. Materialet som ikke lånes ut, kan brukes i egne lytterom og studieplasser. Lytterom kan forhåndsbestilles.

Søk etter musikk i det digitale biblioteket

 

 
 

samlingen nettsidene