Kart

Kontakt:
Tlf: 23 27 60 66
E-post: Spesiallesesalen

Nasjonalbibliotekts samling av kart består av ca. 180 000 enkeltkart og atlas. Hoveddelen av samlingen er kart som viser Norge, Norden eller geografiske områder av norsk interesse, eksempelvis polarområdene. Samlingen av norskproduserte kart og atlas er komplett fra 1882 til i dag, og inneholder i tillegg en rikholdig samling kart fra før 1882. 

Tilgang
Kart og atlas lånes ikke ut, men brukes på spesiallesesalen. Besøk etter avtale. Kontakt spesiallesesalen .
Bøker fra samlingens håndbibliotek med humanistisk kartografisk litteratur, kartografiske tidsskrifter og kartrelaterte oppslagsverk lånes ut til bruk på lesesal.

Nyere kart er søkbare i det digitale biblioteket og i kortkataloger for eldre materiale.
Nasjonalbiblioteket har en kartdatabase med referansedata og digitale bilder av kart relatert til Karl XIIs felttog i Norge .

Samlingen Nettsidene