Vil du være med og skrive norsk filmhistorie?

Budbringeren (Pål Sletaune, 1996)

I perioden 28. april til og med 11. mai utlyser Wikipedia en konkurranse hvor skribenter kan konkurrere om å skrive nye artikler - eller utvide eksisterende- innenfor temaet norsk film .
Nasjonalbiblioteket premierer vinneren med en bok- og DVD-pakke.

Nasjonalbibliotekets filmografi som inneholder informasjon om nesten 1000 norske filmtitler fra 1911 til 2014, vil være en viktig ressurs for konkurransedeltakere. Filmografien inneholder informasjon om alle norske langfilmer, og man kan søke på filmtitler, regissører, rollenavn og ord i handlingsreferater.
Konkurransesiden med påmelding: Wikipedia: Ukens konkurranse .

Wikimedia Norge inviterer til wikiverksted på Norsk Filminstitutt.
I samarbeid med Norsk Filminstitutt, Nasjonalbiblioteket og filmtidsskriftet Montages, arrangerer Wikimedia Norge et wikiverksted på Filmens hus, mandag 5. mai 2014. Verkstedet vil inneholde en omvisning i filmmuseet på Filmens hus, og foredrag ved Montages om det å skrive om film, kombinert med en innføring i det å skrive på Wikipedia. Nasjonalbiblioteket viser et utvalg trailere fra samlingen, trailere som reflekterer mangfoldet i norsk filmproduksjon.

Arrangementet passer for alle som er interessert i norsk filmhistorie, og som vil vite mer
om hvordan vi best kan formidle og ta vare på denne - vår felles kulturhistorie! Det vil bli lett bevertning i løpet av kvelden. Arrangementet er gratis, men det er kun et begrenset antall plasser, så vær tidlig ute!

Bindende påmelding her .

Samlingen Nettsidene