EFG1914: Digitalisering av film fra første verdenskrig

En betydelig del av filmproduksjonen på 1910-tallet var viet første verdenskrig (1914-1918), og til å dekke hendelsene i forbindelse med krigen. I dag regner man med at færre enn 20 % av filmene fra perioden har overlevd. Mange av filmene som er bevart, rommer uvurderlig dokumentasjon av krigen som rystet verden for snart 100 år siden. Store deler av det bevarte materialet finnes stadig på arkivhyller, i analoge format. Disse filmene, samt beslektet materiale, er stort sett uoppdaget av offentligheten. For å  gjøre tilgangen til disse verdifulle filmene og dokumentene enklere, vil EFG1914 digitalisere og tilgjengeliggjøre store deler av dette unike materialet i prosjektperioden som varer frem til februar 2014.

25 partnere fra hele Europa deltar i EFG1914, heriblant 20 filmarkiv og cinematek. I februar 2014, hundreårsmarkeringen for begynnelsen av første verdenskrig, vil i alt 650 timer film, 5600 fotografier, sensurkort, plakater og tekstdokumenter gjøres tilgjengelige på www.europeana.eu og www.europeanfilmgateway.eu. Filmene som digitaliseres i forbindelse med EFG1914 dekker ulike sjangre; dokumentarfilm, fiksjonsfilm, propagandafilm, ukerevyer, filmaviser og antikrigsfilm. Livet i skyttergravene, sensur, kontroll og propaganda, samt underholdning i kinoene under krigen er noen av temaene i filmsamlingene. En virtuell utstilling på European Film Gateway og Europeana vil fremheve det enestående materialet, og gi en bedre innsikt i ikke bare begivenheter fra førsteverdenskrig, men også i filmindustrien og dens publikum.

Det tyske filminstituttet – DIF, koordinerer prosjektet, som medfinansieres av EU programmet CIP / ICT-PSP. Prosjektet er initiert av Association des Cinémathèques Européennes (ACE).

 

 Forventede resultater:

  • Gi gratis tilgang til 654 timer film og cirka 5600 filmrelaterte dokumenter via www.europeanfilmgateway.eu og www.europeana.eu
  • Bistå filmarkiver med overførsel av film til digitale formater.
  • Promotere fremtidig gjenbruk av filmene ved å nå nye brukergrupper.
  • Fremme god praksis av filmdigitalisering og digital bevaring.
  • Skape synergi med Europeanas prosjekter i forbindelse med første verdenskrig: Europeana1914-1918 og Europeanas øvrige samlinger som omhandler perioden 1914-1918.

European Film Gateway

EFG1914-prosjektet er en oppfølger til EFG -European Film Gateway (2008-2011). Det viktigste resultatet i forbindelse med EFG-prosjektet var nettportalen www.europeanfilmgateway.eu, som giver rask og enkel tilgang til flere hundretusen stillbilder, plakater, programmer, tidsskriftsartikler, sensurdokumenter, sjeldne filmklipp, dokumentarfilm, filmaviser og andre materialtyper bevart i europeiske filmarkiv. EFG-portalen henvender seg både til forskere og den allment interesserede bruker, og inviterer til utforskning av europeisk filmkunst fra de tidlige dager og frem til i dag. EFG gjør nettilgangen til historiske dokumenter enklere, og fører brukerne direkte til de arkivene som oppbevarer originalmaterialet. Ytterligere informasjon om det første EFG-prosjektet finnes på: www.efgproject.eu

EFG1914-partnere

Arhiva Nationala de Filme,Bucharest | Association des Cinémathèques Européennes, Frankfurt/Brussels | Athena Research and Innovation Center in Information, Communicationand Knowledge Technologies, Athens | Centre National du Cinéma et del´Image Animée-Archives françaises du film, Bois d´Arcy | Cinecittà LuceS.p.A, Rome | Cinémathèque Royale de Belgique, Bruxelles | Cineteca del Comune di Bologna |CNR-ISTI, Pisa | Det Danske Filminstitut, Copenhagen |Deutsche Kinemathek-Museum für Film und Fernsehen, Berlin |Deutsches Filminstitut – DIF e.V., Frankfurt | Estonian Film Archive, Tallinn | EYE Film Instituut Nederland, Amsterdam | Filmarchiv Austria, Vienna | Filmoteca Española, Madrid | Fondazione Cineteca Italiana, Milan | Fraunhofer IIS,Erlangen | Imperial War Museum, London | IVAC, Velencia | Jugoslovenska Kinoteka, Belgrade |Magyar Nemzeti Digitalís Archivum És Filmintezét, Budapest | Národnífilmový archiv, Prague | Nasjonalbiblioteket, Oslo | ÖsterreichischesFilmmuseum, Vienna | reelport GmbH, Cologne

Faktaark EFG1914 som pdf  

Samlingen Nettsidene