Film

Kontakt:
Spesiallesesal for film og musikk
Tlf. 23 27 63 89
E-post: film@nb.no

Nasjonalbiblioteket har landets største samling av norskprodusert film i alle genrer og formater fra 1903 til i dag. Tilvekst skjer i dag først og fremst gjennom pliktavlevering, men Nasjonalbiblioteket tar også imot historisk filmmateriale fra institusjoner og privatpersoner.

Nasjonalbiblioteket har dessuten en omfattende samling filmdokumentasjon, blant annet stillbilder, plakater, programmer og manuskripter og annet arkivmateriale.

Tilgang
Filmer som er utgitt som videogram er tilgjengelige for påsyn til forskning- og dokumentasjon på spesiallesesalen for film og musikk

Etter hvert som Nasjonalbiblioteket systematisk digitaliserer film fra samlingen, blir filmene tilgjengelige i det digitale biblioteket. De fleste filmene er bare tilgjengelige på pc’er i Nasjonalbibliotekets lokaler, men filmer som er falt i det fri eller som er rettighetsklarert, gjøres fritt tilgjengelig på nettet.

Samlingen Nettsidene