Aviser

Nasjonalbibliotekets avissamling er så godt som komplett fra 1763 og fram til i dag. Samlingen består av ca 50 000 bind, og inneholder både riksaviser og lokalaviser.

Kontakt:
E-post: avis@nb.no
Telefon: 75 12 11 32

Digitale aviser
Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen. Hele samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket.
Noen aviser kan også vises fram gratis i alle norske bibliotek .

Aviser på mikrofilm
Nasjonalbiblioteket har de fleste årganger av norske aviser på mikrofilm. Disse er tilgjengelige ved Nasjonalbibliotekets lesesal i Oslo. Brukere andre steder i landet kan bestille mikrofilm via sitt lokale bibliotek.
En del årganger av utenlandske aviser eies i original, mens noen er på mikrofilm.

Bestille
Nasjonalbiblioteket leverer analoge og digitale kopier av avisartikler og avissider. For digitale kopier fra årganger nyere enn 1920 må bestiller innhente tillatelse fra rettighetshaver i forkant.

Pris pr kopi er 60 kroner + mva.
Avisbestillinger sendes avis@nb.no .

Søk i aviser i det digitale biblioteket

samlingen nettsidene