Aviser

Nasjonalbibliotekets avissamling er så godt som komplett fra 1763 og fram til i dag. Samlingen består av ca 50 000 bind, og inneholder både riksaviser og lokalaviser.

Kontakt:
E-post: avis@nb.no
Telefon: 75 12 11 32

Digitale aviser
Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen. Hele samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket.
Noen aviser kan også vises fram gratis i alle norske bibliotek .

Aviser på mikrofilm
Nasjonalbiblioteket har de fleste årganger av norske aviser på mikrofilm. Disse er tilgjengelige ved Nasjonalbibliotekets lesesal i Oslo. Brukere andre steder i landet kan bestille mikrofilm via sitt lokale bibliotek.
En del årganger av utenlandske aviser eies i original, mens noen er på mikrofilm.

Vi søker alltid å hindre unødig slitasje på originalmaterialet, da dette finnes kun i ett eksemplar, og er uerstattelig. Vi ønsker derfor fortrinnsvis å benytte oss av mikrofilm og allerede skannede eksemplarer der det er mulig. Det vil si at vi i utgangspunktet begrenser skanning fra originalavis til prosjekter som krever fotokvalitet – eksempelvis illustrasjoner til bokutgivelser, utstillinger og lignende formål.

Finn det du leter etter.
For hjelp og veiledning med å finne det du leter etter, kan du ta kontakt med ditt lokale bibliotek, Veiledningen på Nasjonalbiblioteket eller bestille fra Nasjonalbibliotekets avistjeneste .

Det er per i dag fire forskjellige alternativer for bestilling av avismateriale:

  1.  Tilgang i bibliotek.

  2.  Papirutskrift (lesbar kvalitet).

  3.  Digital fil fra scannet materiale (lesbar kvalitet).

  4.  Avfotografering av originalavisen.

For å motta digitale filer: Innhent tillatelse fra rettighetshaver
For å motta digitale filer (skann) fra aviser som er nyere enn 1923, må det innhentes tillatelse fra rettighetsinnehaver. Ta kontakt med avisen(e) det gjelder – for eksempel per telefon, og bekreft tillatelsen på bestillingsskjemaet, eller eventuelt per mail til Avistjenesten.

Bestille
Nasjonalbiblioteket leverer analoge og digitale kopier av avisartikler og avissider. For digitale kopier fra årganger nyere enn 1923 må bestiller innhente tillatelse fra rettighetshaver i forkant.

Bestill via skjemaet her

Priser

  *   Søk i avistjenesten                                             GRATIS

  *   Tilgang i norske bibliotek                                    GRATIS

  *   Mikrofilmlån til bibliotek                                      GRATIS

  *   Digital fil i lesbar kvalitet                                     Kr. 75 i ekspedisjonsgebyr + 12,50 per side (inkl. mva.)

  *   Papirutskrift i lesbar kvalitet                                Kr. 75 i ekspedisjonsgebyr + 12,50 kr. per side (inkl. mva.)

  *   Digital fil i fotokvalitet                                         Kr. 435 (inkl. mva.)

Avisbestillinger sendes avis@nb.no .

Søk i aviser i det digitale biblioteket

Samlingen Nettsidene