Opphavsrett

En stor del av materialet du får tilgang til i bibliotek er åndsverk, og er dermed vernet i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår.

Vederlagsfri bruk
Rettighetshaveren skal i utgangspunktet gi tillatelse før et vernet åndsverk kan gjøres tilgjengelig eller kopieres. Det er vanlig at man må betale vederlag for bruken. For å sikre samfunnsmessige interesser som forskning, utdanning og allmenhetens tilgang til informasjon, åpner åndsverkloven for vederlagsfri bruk i visse tilfeller. Det finnes også egne unntaksregler for arkiv, bibliotek og museum.

Opphavsrett - digitalisert materiale
Digitalisering av samlinger gir bibliotek nye utfordringer når det gjelder formidling av opphavsrettslig beskyttet materiale. I våre lokaler har du tilgang til hele den digitale samlingen til Nasjonalbiblioteket, også materiale som er vernet av opphavsretten. På internett – utenfor biblioteket – har du tilgang til alt som har falt i det fri, det vil si ikke lenger er vernet, samt materiale der Nasjonalbiblioteket har avtale med opphavsrettshaver/opphavsrettsorganisasjon om tilgjengeliggjøring, se for eksempel bokhylla-avtalen .

Kompetansesenter
Nasjonalbiblioteket er et kompetansesenter for arkiv, bibliotek og museum når det gjelder spørsmål knyttet til opphavsrett. Våre jurister svarer også på spørsmål knyttet til pliktavlevering, personvern i bibliotek og generell avtalerett.

Samlingen Nettsidene