Ofte stilte spørsmål om donering
 • Hva er Nasjonalbiblioteket interessert i av bøker og tidsskrift?
  Svar: Nasjonalbiblioteket er interessert i norske publikasjoner, der vi ikke har tilstrekkelig antall eller der Nasjonalbibliotekets eksemplarer er spesielt slitte. Nasjonalbiblioteket vil ved denne type henvendelser gå gjennom lister og plukke ut de eksemplarene som er interessante.
 • Jeg holder på å flytte og har kommet over en samling tyske bøker – er dere interessert?
  Svar: Nasjonalbiblioteket er interessert i norske publikasjoner, men kan i endel tilfeller være interessert i utenlandske også. I utgangspunktet skal bøkene omfatte nordmenn og norske forhold, men er det snakk om utenlandsk faglitteratur eller verk av bokhistorisk interesse (f. eks. inkunabler – bøker trykt før 1501; eldre bøker og kart; håndskrifter) gjøres særskilte vurderinger.
 • Vi rydder et dødsbo og har funnet noen gamle aviser i kjelleren – er Nasjonalbiblioteket interessert i disse?
  Svar: Nasjonalbiblioteket kan være interessert i enkelteksemplarer så fremt de kompletterer vår historiske avissamling, og at samlingen er i god stand. Avisene må ikke være skadet av år i kjelleren, dvs. være fuktige eller skadet av mugg.
 • Hva slags materialtyper er Nasjonalbiblioteket interessert i?
  Svar: Nasjonalbibliotekets samling skal omfatte tekst., lyd- og bildebaserte kilder til den norske kultur- og samfunnshistorien. Disse kildene fordeler seg på hele spekteret av medietyper; fra papir, via film og lyd til elektroniske medier. De reflekterer full sjangerbredde, og de dekker perioden fra middelalder fram til i dag.
 • Jeg har laget et radioprogram som er sendt i NRK og fått laget en CD av denne – nå ønsker jeg å gi denne til Nasjonalbiblioteket.
  Svar: Gjennom pliktavleveringsloven er aller adioprogram pliktavlevert til NB, så dette radioprogrammet er allerede innlemmet i samlingen og i vårt digitale sikringsmagasin.
 •  Må jeg selv levere/sende materialet til Nasjonalbiblioteket eller kan det bli hentet?
  Svar: I utgangspunktet er det giver som sørger for transport av materialet til Nasjonalbiblioteket, men i helt spesielle tilfeller kan vi bistå med transport.
 • Jeg har mange brev etter mine besteforeldre, som var omgangsvenn med mange kunstnere og forfattere – er det av interesse?
  Svar: Nasjonalbiblioteket ivaretar privatarkiv etter forfattere, kunstnere og andre kulturpersonligheter av nasjonal interesse. Men vi er også interessert i arkivmateriale etter andre som hadde kontakt med kjente personligheter, eller som er arkivverdige av andre grunner.
 • Jeg fant i boden et arkiv etter en person/institusjon/organisasjon. Hva gjør jeg med det?
  Svar: Kontakt Nasjonalbiblioteket, så ser vi om arkivet er av interesse for oss eller eventuelt bør til en annen arkivinstitusjon.
 • Jeg har arvet den gamle datamaskinen til min far, som var forsker. Tar dere også imot elektroniske filer, harddisker, disketter og lignende?
  Svar: Ja, vi tar også imot digitalt materiale.
Samlingen Nettsidene
 • Ofte stilte spørsmål om donering