Donere til samlingen

Kontakt:
Tlf. 810 013 00
E-post: gavemottak@nb.no

Gaver fra privatpersoner og institusjoner er viktige bidrag til Nasjonalbibliotekets arbeid for å bevare og formidle nasjonens hukommelse. Nasjonalbibliotekets samling inneholder publikasjoner i alle medier (trykk, lyd og bilder), samt håndskrifter og annet upublisert materiale. Alle tilbud om gaver blir nøye vurdert av Nasjonalbibliotekets spesialister. Viktige kriterier er at dokumentene fyller hull i samlingen eller at det dreier seg om unike upubliserte dokumenter som gir merverdi til samlingen, for eksempel privatarkiv etter forfattere, musikere og forskere, lydbånd, negativer osv.

Potensielle givere oppfordres å kontakte Nasjonalbiblioteket. En liste over materialet forenkler vurderingen og senere katalogisering.

samlingen nettsidene