Lånekort

Tlf: 23 27 60 11
E-post: Veiledningen

Alle som har fylt 18 år og som er bosatt i Norge, kan få lånekort ved å vise gyldig legitimasjon, fylle ut et registreringsskjema og bekrefte at man vil overholde bibliotekets utlånsreglement . Personer mellom 16 og 18 år kan få lånekort uten hjemlånsrett.

For lånere som er midlertidig bosatt i Norge, skal oppholdets varighet oppgis og lånetiden reguleres slik at alt materialet er levert ved oppholdets slutt.

Juridiske personer kan få lånekort etter særskilte retningslinjer.

Kontakt veiledningen for registrering av lånekort pr. e-post eller telefon, og kontakt Utlånet ved direkte frammøte.
Har du et nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek, må dette registreres i Nasjonalbibliotekets låntakerregister før du kan bruke det hos oss.
Hvis du ikke har anledning til å møte opp på Nasjonalbiblioteket i Oslo, kan du kontakte ditt nærmeste folkebibliotek/ institusjonsbibliotek som kan hjelpe deg.

samlingen nettsidene