Lånekort

Tlf: 23 27 60 11
E-post: Veiledningen

Hvis du er 16 år kan du få lånekort til bruk på lesesal og når du er 18 år kan du låne med deg bøker hjem.
Kontakt Veiledningen for registrering av lånekort pr. e-post eller telefon og Utlånet ved direkte frammøte.
Har du et nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek må dette registreres i Nasjonalbibliotekets låntakerregister før du kan bruke det hos oss.
Hvis du ikke har anledning til å møte opp på Nasjonalbiblioteket i Oslo kan du kontakte med ditt nærmeste folkebibliotek/ institusjonsbibliotek som kan hjelpe deg.

Utånsreglement

samlingen nettsidene