Verifiseringskilder - fjernlån

Buchhandel.de
Portal for den tyske bokbransjen for bøker, e-bøker, lydbøker og mye mer.

Alibris
Brukte, nye, sjeldne bøker, musikk, film.

Amazon.com
Amerikansk nettbokhandel.

Antikvariat.net
Antikvariske bøker i Skandinavia.

Bookfinder
Nye, brukte, sjeldne og out-of-print-bøker som kan kjøpes. Gir tilgang til "booksellers" over hele verden.

Rue du Commerce
Franske bøker i handelen

Forkortelseslister
Abbreviations.com
Acronymfinder.com

Adresselister

Databasen bibliotek , utarb. av Nasjonalbiblioteket
Nordisk bibliotekinformasjon. Andre utenlandske bibliotek i den grad de har lånt fra norske bibliotek.

Nordiske adressefortegnelser
Danmark:
Biblioteksvejviseren
Finland:
En guide över Finlands vetenskapliga bibliotek
Færøyene:
Føroysk bókasøvn
Island:
Islandske bibliotek
Sverige:
LIBRIS Publik sök
Svenska bibliotek Inetmedia.nu

Bibliotek i Tyskland

World guide to libraries.-München ; Saur. – (Handbook of international documentation and information ; 8) -–ISSN: 0000-0221 Utkommer med noen års mellomrom.
Trykt publikasjon. Finnes ved Nasjonalbiblioteket, Innlånstjenesten.

American library directory. – New Providence, NJ : Bowker. – ISSN:0065-910x Utkommer med noen års mellomrom.
Trykt publikasjon. Finnes ved Nasjonalbiblioteket, Innlånstjenesten.

samlingen nettsidene