Spesielle bibliotekkataloger - ressurser fjernlån

UMI Dissertation Publishing
For kjøp av amerikanske doktoravhandlinger. Flere andre land og deres avhandlinger kommer inn etter hvert. Blant annet får vi kjøpt en del canadiske og britiske avhandlinger herfra. Det fins muligheter for både å laste ned PDF-filer mot betaling og å bestille papirkopier i flere formater. Bestillingsskjema for bestilling av papirkopier finner du her: DissOrderForm.pdf

Samlingen Nettsidene