Øvrige Europa - ressurser fjernlån

England
British Library Document Supply Service (BLDSS)

Katalog over bestanden i British Librarys avdelinger med bestillingsmuligheter til British Library Document Supply Service (BLDSS). Man må ha lånerettigheter for å kunne låne fra BLDSC (det har Innlånstjenesten ved Nasjonalbiblioteket).

Ved kopikjøp må hvert enkelt bibliotek gjøre sin avtale med BLDSC.

 Kontakt i BLDSC: customer-services@bl.uk

Copac
Samkatalog over en del britiske universitetsbibliotek. Som oftest skal henvendelser til britiske bibliotek gå gjennom BLDSC. Det er ingen selvfølge at man kan få låne fra et britisk bibliotek, hvis publikasjonen ikke fins i BLDSC.

Search 25
Samsøk i 25 britiske fagbibliotek. Noen av bibliotekene kan hjelpe med fjernlån direkte, men det vanligste er å be BLDSC om hjelp.

London Libraries Consortium Library Catalogue
Samsøk i bibliotek i London og omegn
Noen av bibliotekene kan hjelpe med fjernlån direkte, men det vanligste er å be BLDSC om hjelp.

Public Libraries in the United Kingdom  
Lenkesamling til britiske folkebibliotek og deres kataloger Noen av bibliotekene kan hjelpe med fjernlån direkte, men det vanligste er å be BLDSC om hjelp.

Ethos (Electronic theses online system)
Oversikt over britiske theses og tilgjengelighet. Etter hvert vil flere avhandlinger kunne lastes ned gratis. Sluttbruker må da registrere seg og få passord før nedlasting kan skje. Sluttbruker, dvs. den som skal lese avhandlingen, må bestille.

Frankrike
Biblioteque Nationale de France Tilgang til nasjonalbibliotekets databaser. BN hjelper aldri med fjernlån, men man kan kjøpe kopier derfra.

Catalogue collectif de France Samkatalog over monografier, serier og manuskripter i franske bibliotek. (Nasjonalbiblioteket, universitetsbibliotek, andre fagbibliotek  og en del folkebibliotek). Inneholder også adressekatalog for franske bibliotek.

ABES (Agence bibliographique de l`enseignement supérieur) Le catalogue du SUDOC: Samkatalog over bestand i franske akademiske bibliotek. Både monografier og serier. Søkeside .

Institut de l'Information Scientifique et Technique - INIST.
Refdoc eies av INIST og er en tjeneste for å verifisere og bestille vitenskapelige og tekniske dokumenter. Tilgang til poster med artikler, bøker, rapporter, konferansebidrag og doktoravhandlinger innen flere fagområder fra 1847 til i dag. Brukes mest for bestilling av kopier (både franske og ikke-franske) og franske doktoravhandlinger. Innlånstjenesten har konto.

Italia
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) Bestandsposter over bøker, periodika og grå litteratur fra flere tusen  samarbeidende bibliotek. Verifisering, lokalisering, adresseopplysninger,  men ingen bestillingsmuligheter.

Italian Periodicals Catalogue (ACNP)
Bestand i over 2000 italienske bibliotek. Samkatalog over italienske og utenlandske periodika: lokalisering og adresseopplysninger.

The European University Institute Library
Spesialister innen europeisk samfunnsvitenskap.

Nederland
PiCarta - Samkatalog over nederlandske bibliotek   (må ha passord, er avgiftsbelagt)
Nasjonalbiblioteket, Innlånstjenesten har adgang til databasen.

Overzicht Nederlandse OPC4-bibliotheken
Lenkesamling til de enkelte  nederlandske bibliotekene. Her kan du søke uten passord.

Koninklijke Bibliotheek - Nederlands nasjonalbibliotek.
God verifiseringskilde. Låner ikke ut, men selger kopier.

Russland
Nasjonalbiblioteket , St. Petersburg. Beskrivelse av og lenker til (der det fins) flere kataloger i Nasjonalbiblioteket i Russland. 

Russian State Library , Moscow (tidligere Leninbiblioteket.  Et av verdens største bibliotek). E-post-adresse: nbros@rsl.ru

Boris Yeltsin Presidential Library (2009-) er et av de 3 nasjonalbibliotek (se ovenfor)  i Russland. Det jobbes med å gjøre tilgjengelig russiske dokumenter og arkivmateriale i  elektronisk form.

Samkataloger:
RUSLANet (prosjekt for bibliotek i Nord-vest Russland) med lenker også til andre russiske bibliotekskataloger.

Spania
Catálogo BNE Katalog til Spanias nasjonalbibliotek (BNE).

REBIUN Spansk samkatalog.

Sveits

HELVETICAT Åpen katalog over bestanden i Nasjonalbiblioteket i Sveits (hjelper med fjernlån)
Swiss libraries (lenker til en del bibliotekskataloger i Sveits)

Tyskland
SUBITO
Forpliktende samarbeide mellom mange store tyske bibliotek og biblioteksystemer.
Søking, lokalisering og bestilling er gratis, men man må registrere seg som bruker. Fagbibliotek, universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, skolebibiotek på alle nivåer og sluttbrukere kan registrere seg. Folkebibliotek kan ikke registrere seg. Kopier sendes bl.a. som emailvedlegg (ofte samme dag som bestillingen er avsendt)
Nasjonalbiblioteket, Innlånstjenesten har avtale med SUBITO.

Karlsruhe Virtuelle Katalog (KVK)
Søking og lokalisering i tyske samkataloger og delstatskataloger. Også flere utenlandske kataloger.

Technische Informationsbibliothek, Hannover
Søking på dokument og på artikkelnivå. Gratis å søke. For å bestille, må man registrere seg som bruker, og innlån koster.

Deutsche Bibliothek
Omfatter bestanden til Deutsche Nationalbibliothek fra og med 1913. Omfatter bøker, tidsskrift, musikalier, kart, Hochschulschriften, on-line-publikasjoner.
Biblioteket må ikke prioriteres i fjernlånet. DB Leipzig hjelper med kopier, DB Frankfurt hjelper aldri.

Adresser til tyske bibliotek

Østerrike
Die Suchmaschine des Österreichischen Bibliotekenverbundes
Samkatalog

Bibliotheken in Österreich
Informasjon om østerrikske bibliotek og lenke til bibliotekkataloger ordnet etter landsdel.

Samlingen Nettsidene