Norden - ressurser fjernlån

Fjernlånsguiden - Norden
Danmark
Bibliotek.dk
Dansk samkatalog over monografier og serie. Gratis. Tilrettelagt for danske sluttbrukere

Danbib
(må ha passord) Tilrettelagt for bibliotek. Innlånstjenesten, Nasjonalbiblioteket har adgang til databasen.

Det Kongelige biblioteks kataloger
Biblioteket er Danmarks nasjonalbibliotek og skal i prinsippet ha alt trykt dansk materiale. Store deler av samlingen er ikke til utlån

Danske aviser i Statsbiblioteket, Århus
Til høyre på siden finner du klikkmuligheter til "kataloger", over både mikrofilmete aviser og aviser i original.

Sverige
Libris
Samkatalog over monografier og serier i svenske fagbibliotek og i noen folkebibliotek. Fjernlånsfunksjoner fins

Finland

Biblioteken.fi
Portal som viser både til diverse bibliotekskataloger, samkataloger, en  directory og informasjon bl.a. om fjernlån

Island

Gegnir
Samkatalog, åpen for alle

Samlingen Nettsidene