Norden - ressurser fjernlån

Fjernlånsguiden - Norden
Danmark
Bibliotek.dk
Dansk samkatalog over monografier og serie. Gratis. Tilrettelagt for danske sluttbrukere

Danbib
(må ha passord) Tilrettelagt for bibliotek. Innlånstjenesten, Nasjonalbiblioteket har adgang til databasen.

Det Kongelige biblioteks kataloger
Biblioteket er Danmarks nasjonalbibliotek og skal i prinsippet ha alt trykt dansk materiale. Store deler av samlingen er ikke til utlån

Danske aviser i Statsbiblioteket, Århus
Til høyre på siden finner du klikkmuligheter til "kataloger", over både mikrofilmete aviser og aviser i original.

Sverige
Libris
Samkatalog over monografier og serier i svenske fagbibliotek og i noen folkebibliotek. Fjernlånsfunksjoner fins

Bibliotek.se
Omfatter både folke- og fagbibliotek. Ingen fjernlånsfunksjoner

Kulturnät Sverige
Oversikt over folkebibliotek med kataloger

Finland
Biblioteken.fi
Viser lenker til finske samkataloger og biblitotekskataloger, bl.a. de som er nevnt nedenfor:

LINNEA
Gratis adgang til bl.a. disse databasene:
LINDA : Samkatalog over bestanden i finske universitetsbibliotek og noen spesialbibliotek
FENNICA: Finsk nasjonalbibliografi
ARTO: Database over finske tidsskriftsartikler
VIOLA: Database over finsk musikk-materiale.
E-theses ( theses fra Universitetet i Helsinki gratis i fulltekst)

FRANK samsökning Samsøk over alle typer finske bibliotek. Gratis.

Island
Gegnir
Samkatalog, åpen for alle

samlingen nettsidene