Andre verdensdeler - ressurser fjernlån

ANDRE VERDENSDELER

Australia
National library of Australia

Australian libraries gateway
Find a library - oversikt over bibliotek i Australia

Trove
Australsk samkatalog.

Trove - newspapers and more
Gratis søk og tilgang til aviser og avisartikler i fulltekst.

Canada
AMICUS (canadisk samkatalog). Husk å klikke på: Entire AMICUS database
Klikk på «locations» og deretter på et tilgjengelig biblioteksymbol. National Library of Canada hjelper aldri med fjernlån.

CISTI (Canada institute for scientific and technical information)
Driftes av National Research Council Canada
Gratis å lokalisere. Samarbeider med Infortrieve og OCLC angående fjernlån. Man må registrere seg som bruker. Innlånstjenesten har avtale med CISTI.

Theses Canada
Muligheter for å søke, laste ned, låne og å kjøpe. Ikke-elektroniske theses kjøpes fra ProQuest .

New Zealand
New Zealand libraries´ catalogue
Gratis Søking og lokalisering.

Directory of New Zealand libraries
Oversikt over bibliotek i New Zealand.

USA
Om  OCLC/WorldShare og tilbud til bibliotek.

Fjernlånsdelen heter nå World Share Interlibrary Loan (WSILL): enhver deltaker får sine helt egne URL.

Gir tilgang til 2 milliarder enheter i 70 000 bibliotek i hele verden som  deltar i samarbeidet. Startet og driftes i USA.
Kan søke, lokalisere, bestille, og inkluderer et helt husholdningssystem for fjernlån.
Det koster å delta i samarbeidet. Innlånstjenesten, NB deltar.

Worldcat (Søking i den globale samkatalogen til OCLC)
På denne søkesida kan du søke gratis. Du blir dirigert til BIBSYS hvis du er et BIBSYS-bibliotek og forsøker å bestille.

Library of Congress
Den amerikanske kongressens Bibliotek. Hjelper med fjernlån, men andre kilder bør prøves først.
Digitalt materiale i LoC, åpent tilgjengelig .

National Library of medicine (nasjonalbibliotek i USA innen medisin)
Åpen katalog over bestanden  i NLM.

PubMed
PubMed er National Library of Medicine sin søketjeneste med adgang til  referanser i MEDLINE, PreMEDLINE og andre beslektede databaser. Søking på artikkelnivå.
Eget bestillingsskjema må brukes for å sende bestillinger til NLM. Man må være registrert bruker. Gir rask service, kopier blir sendt elektronisk.

Samlingen Nettsidene