Lån fra andre bibliotek

Kontakt:
Telefon: 23 27 60 70/72
E-post: Innlånet

For personlige brukere av Nasjonalbiblioteket:
Innlånstjenesten ved Nasjonalbiblioteket bestiller bøker og kopier fra andre bibliotek i inn- og utland for personlige brukere som ikke har et institusjonsbibliotek å henvende seg til. Finnes materialet på andre åpne bibliotek innen Oslo, må man selv oppsøke dette biblioteket. Nasjonalbiblioteket låner ikke inn materiale vi selv eier.

For norske bibliotek:
Innlånstjenesten ved Nasjonalbiblioteket låner inn materiale fra bibliotek i inn- og utland til norske bibliotek som ønsker hjelp til dette. Innen Norden gir vi lokaliseringshjelp. Utenfor Norden hjelper vi med fysiske innlån og kopier. Det gis også råd og veiledning om fjernlån.

Hvordan bestille:
Personlige brukere bestiller via e-post, i Oria , pr. telefon eller ved personlig fremmøte. Ved fremmøte, kontakt Veiledningen i 2. etasje.
Norske bibliotek sender bestillinger på eget skjema , i BIBSYS ASK, via e-post eller telefon.

Leveringstiden for innlånt materiale vil variere fra ett døgn til to måneder, avhengig av leverandør.

Lånetid:
Normalt er utlånstiden en måned, men varierer med eiers bestemmelser. Fornying er mulig i visse tilfeller. Lån fra bibliotek utenfor Norden er alltid til bruk på det lokale bibliotekets lesesal.

Priser:

  • Lokalisering til og lån fra nordiske bibliotek: Gratis
  • Lån fra bibliotek utenfor Norden: 100 kr
  • Kopier fra norske bibliotek: 40 kr
  • Kopier fra andre land: 70 kr
  • (varierende priser for større kopileveranser)

Tillegg for hastesaker: 70 kr
Tillegg for forsendelse pr. post: 30 kr

samlingen nettsidene