Arrangement 2012

Workshop om språkteknologi 15.10.2012

Forskningstorget i Oslo 21.-22.11.2012

CLARINO: Workshop om metadata 05.06.2012

CLARINO: Oppstartmøte for CLARINO-prosjektet 04.06.2012

Samlingen Nettsidene