Forskarplassar

Nasjonalbiblioteket tilbyr forskarplassar i Henrik Ibsens gate 110.

Her får du tilgang til ei unik samling i eit inspirerande forskarmiljø.

Plassar vert tildelte til:

  • Brukarar som i lengre periodar arbeider vitskapleg med Nasjonalbibliotekets materiale.
  • Brukarar som har skriveoppdrag for forlag/utgjevarar, eller som på andre måtar arbeider profesjonelt med bibliotekmaterialet.

Fristen for å søkje forskarplass er 15. november for vårsemesteret og 15. mai for haustsemesteret. Du får svar innan tre veker etter at søknadsfristen har gått ut.

Du vert tildelt plass for 6 månader, og må deretter søkje på nytt. Det er mogleg å fornye for inntil to år.

 

Vi tilbyr eit bokskap til din disposisjon. Vi har 24 plassar som er fordelte på to separate lesesalar. I tillegg har vi fire kontor som vert delte ut etter spesiell grunngjeving. Om det er fullt på forskarsalane, er det mogleg å nytte reserverte plassar på den store lesesalen.

Plassen er tilgjengeleg for bruk i bibliotekets opningstider.

Ein må signere på ei avtale om bruk ved utlevering av forskarkort. Forskarkortet gir tilgang til lesesalane, og skal innleverast ved opphøyr av plassen.

Last ned søknadsskjema her , eller hent det i informasjonsskranken i første etasje.

Velkomen som søkjar!

Send oss ein  e-post  viss det er noko du lurer på.

Samlingen Nettsidene