Forskarplassar

Nasjonalbiblioteket tilbyr forskarplassar i Henrik Ibsens gate 110.
Her får du tilgang til ei unik samling i eit inspirerande forskarmiljø. Vi tilbyr og utvida veiledning frå eit spesialisert personale. Fristen for å søkje forskarplass er 1. juni for høstsemestret og 1. desember for vårsemestret. Du får svar innan tre veker etter søknadsfristen har gått ut.

Søknadskjema finn du her:
Søknadsskjema
eller i Resepsjonen i 1. etasje.

Forskarplassane vert tildelte til:

  • Brukarar som i lengre periodar arbeider vitskapleg med Nasjonalbibliotekets materiale.
  • Brukarar som har skriveoppdrag for forlag/utgjevarar, eller som på andre måtar arbeider profesjonelt med bibliotekmaterialet.
  • Du vert tildelt plass for 6 månader, og må deretter søkje på nytt. Det er mogleg å fornye for inntil 2 år.
  • Om du har behov for ein plass i under 6 månader finst det reserverte forskarplasser på den store lesesalen.

Reglar for bruk av forskarplassar (PDF)

samlingen nettsidene