Reglement for store lesesal

Vi skal ta vare på ting for alltid. Derfor er vi litt strenge med deg når du er her, og ber om forståelse for dette.

 Generelt

 • Av sikkerhetsmessige hensyn skal yttertøy, vesker, ryggsekker og lignende henges i garderoben i 1. etasje.
 • Nødvendig skrive- og lesemateriell medbringes i gjennomsiktige plastposer som du finner ved inngangen i 1. etasje.
 • Alle brukere forplikter seg til å følge anvisningene fra vekter og personale.

Bruk av lesesalene i Nasjonalbiblioteket

 • Brukere av Nasjonalbibliotekets materiell har fortrinnsrett på lesesalsplassene.
 • Alle brukere må behandle Nasjonalbibliotekets materiale med største forsiktighet og følge personalets anvisninger for forsvarlig bruk.
 • Lesesalene på Nasjonalbiblioteket er stille lesesaler.
 • Det er ikke lov å snakke i mobiltelefon på lesesalen, og vi ber dere sette den på lydløs.
 • Det er ikke tillatt med mat og drikke på lesesalene.
 • Fotografering til privat bruk med kamera/mobiltelefon må avklares med lesesalspersonalet i hvert enkelt tilfelle. Det samme gjelder alle typer scanning eller liknende.
 • For å holde materiale til bruk på lesesalen reservert, må det være i bruk minst hver 14 dag. Materiale som ligger ubrukt lengre enn dette vil bli returnert til magasinene uten at låneren varsles.
 • Materiale kan ikke reserveres for bruk på lesesalen i lengre enn to måneder.

Bruk av Nasjonalbibliotekets pc-er og trådløse nett

 • Alle kan bruke bibliotekets pc-er.
 • Nasjonalbibliotekets pc-er skal fortrinnsvis brukes til dokumentasjon og forskning.
 • Pc-brukere skal vise hensyn til studiemiljøet og unngå støyende bruk.
 • Brukerne er selv ansvarlige for at digitale dokumenter brukes i henhold til Åndsverksloven.
 • I bibliotekets lokaler er det åpent trådløst nett.

Brukere som ikke følger Nasjonalbibliotekets ordensregler kan bli bortvist.
Klager over personalets avgjørelser kan fremmes skriftlig til Nasjonalbibliotekaren.

Samlingen Nettsidene