Kopiering på store lesesal

.

Utskrifter 
Det kan tas utskrifter fra publikumspcene. Det kan ikke skrives ut fra egen bærbar maskin.
Pris kr. 2 sort/hvitt, kr. 3 farge. 

Kopier
En kopimaskin er tilgjengelig på lesesal. Pris kr 2.- sort/hvitt, kr. 3 farge. Kopikort kjøpes i resepsjonen i 1.etasje.
Brukere som ikke er i Oslo må bestille kopier via sitt lokale bibliotek.

Scanne fra bokscanner eller mikrofilm til egen minnepinne er gratis.

Digitale kopier leveres når det ikke er hindringer på grunn av klausuler, opphavsrett eller materialets tilstand. Pris på forespørsel. Kontakt lesesalen

samlingen nettsidene